Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Các dự án bất động sản trọng điểm của Tổng Công ty bao gồm Dự án Cape Pearl tại Thanh Đa, TPHCM  và các dự án tiềm năng khác tại các địa bàn trên cả nước....