Dịch vụ Lao động

Thông qua liên doanh với Tập đoàn cung cấp dịch vụ nhân lực hàng đầu Thế giới Orion, tại Việt Nam, Petrosetco cung cấp dịch vụ nhân sự và các dịch vụ hỗ trợ dự án bao gồm: Dịch vụ tuyển dụng, giới thiệu, quản lý nhân sự và các dịch vụ hỗ trợ khác như nhà ở, vận chuyển, giấy phép, visa, quản lý chi trả và các giải pháp về thuế. 

Dịch vụ nhân sự cao cấp của Petrosetco - Orion hiện đã cung cấp đến các khách hàng lớn tại Việt Nam như Phu Quoc POC, Rosneft, Wood Kenny, First Solar, Bureau Veritas, Murphy Oil, Hoang Long Hoang Vu, PV Gas, Bien Dong POC, Japan Drilling Company, Trane Vietnam....và những khách hàng thông qua các hợp đồng dịch vụ toàn cầu như Exxon Mobil, Talisman....

Ngoài ra, PETROSETCO có chức năng cung cấp các dịch vụ lao động phụ trợ và phổ thông khác cho các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, và cho các đơn vị trong ngành như Vietsovpetro, PV Gas, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, PTSC…

Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ: