Dịch vụ Vận chuyển và Xếp dỡ Cấu kiện Siêu trường Siêu trọng

Với năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và xếp dỡ cấu kiện siêu trường siêu trọng, đáp ứng hoàn toàn những yêu cầu khắt khe nhất về mặt an toàn, công nghệ và giá cả hợp lý, Petrosetco đã thực hiện thành công các gói dịch vụ lớn như: Chuyển các cấu kiện siêu trường siêu trọng từ Châu Âu và tiến hành hạ thủy, giao thiết bị tại chân công trình của nhà máy sản xuất ống thép PV-Pipe; Hạ thủy thành công khối Thượng tầng và Chân đế giàn khoan Đại Hùng nặng 3.500 tấn; Hạ thủy và xếp dỡ 4 cấu kiện siêu trường siêu trọng cho giàn Mộc Tinh 1 bao gồm khối Thượng tầng, khối Nhà ở, Cọc và Chân đế giàn khoan nặng 6.500 tấn; Hạ thủy thành công chân đế giàn khoan Hải Thạch nặng 7.200 tấn; Hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan Dự án Diamond...
Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ: