Dịch vụ Logistics

Đáp ứng tối đa mọi yêu cầu của khách hàng là các Công ty Dầu, Nhà thầu khoan, JOC ...về mặt thời gian và chất lượng cho các dịch vụ: Logistics trọn gói; Thông quan hải quan; Xuất nhập cảnh và visa, đổi ca; Vận tải đa phương thức; Hậu cần công trình; Dịch vụ giao nhận vận chuyển thư tín và bưu kiện.....  
Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ: